Tasavvuf ve Musiki, Mevlevilik ve Bektasilikte Sema - Yüksek Lisans Tezi
Ilker Evrim Binbas
T.C. Hacettepe Üniversitesi (1997)
In Sammlung
#20
0*
Musikwissenschaft, Wissenschaftliches Buch, Yüksek Lisans Tezi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Gebundenes Buch
Weitere Einzelheiten
Sprache/Dil Türkisch
Land/Ülke Türkei
Seitenanzahl/Toplam Sayfa 96
Persönliche Details
Gelesen/Okunmus Ja
Anzahl/Sayi 2
Standort/Bulunan Yer Hausen/Wied
Eigentümer/Sahibi Alevi Bektasi Kültür Enstitüsü

Notizen / Notlar
Lisansüstü Egitim, Ögretim ve Sinav Yönetmeliginin
Tarih Anabilim Dali icin öngördügü
Yüksek Lisans Tezi
olarak harizlanmistir.

Ankara
Haziran, 1997