Vakiflar Dergisi Sayi II: Osmanli Imparatorlugunda Bir Iskan ve kolonizasyon metodu olarak Vakiflar ve temlikler I - Istila devirlerinin Kolonizatör Türk dervisleri ve zaviyeler
Prof. Ömer Lütfi Barkan
 (1942)
In Sammlung
#28
0*
Wissenschaftliches Buch, Zeitschrift
Gebundenes Buch
Weitere Einzelheiten
Sprache/Dil Türkisch
Land/Ülke Türkei
Seitenanzahl/Toplam Sayfa 87
Persönliche Details
Gelesen/Okunmus Ja
Standort/Bulunan Yer Hausen/Wied
Eigentümer/Sahibi Alevi Bektasi Kültür Enstitüsü

Notizen / Notlar
VAKIFLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜ NESRIYATI

VAKIFLAR DERGISI,
SAYI II (2)
Ankara - 1942