Ittihat-Terakki'nin Alevilik-Bektasilik Arastirmasi - Baha Sait Bey
Nejat Birdogan
Berfin Yayinlari (1994)
In Sammlung
#38
0*
Gebundenes Buch 9789757354246
Weitere Einzelheiten
Sprache/Dil Türkisch
Land/Ülke Türkei
Seitenanzahl/Toplam Sayfa 186
Persönliche Details
Gelesen/Okunmus Ja
Standort/Bulunan Yer Hausen/Wied
Eigentümer/Sahibi Alevi Bektasi Kültür Enstitüsü