Alevilik-Ahilik Bektasilik - Milli, Tarihi, Dini, Ictimai, Siyasi, Iktisadi ve Idari Bakimindan
Cemal Bardakci
 (1970)
In Sammlung
#40
0*
Gebundenes Buch
Weitere Einzelheiten
Sprache/Dil Türkisch
Land/Ülke Türkei
Nr. d. Auflage 4
Gedruckt von der/Basilan Yer Ankara
Seitenanzahl/Toplam Sayfa 105
Persönliche Details
Gelesen/Okunmus Ja
Standort/Bulunan Yer Hausen/Wied
Eigentümer/Sahibi Alevi Bektasi Kültür Enstitüsü