Ibrahim Dogan - Kabaklar Köyü'nün Sosyal-Kültürel ve Ekonomik Yapisi - Erhan Gürsel Ersoy - Sosyo Kültürel Degisme Sürecinde Hamsin'de Yaylacilik
Ibrahim Dogan / Erhan Gürsel Ersoy
In Sammlung
#68
0*
Doktora Tezi, Doktorarbeit, Lisans Tezi
Gebundenes Buch
Weitere Einzelheiten
Sprache/Dil Türkisch
Land/Ülke Türkei
Persönliche Details
Gelesen/Okunmus Ja
Standort/Bulunan Yer Hausen/Wied
Eigentümer/Sahibi Alevi Bektasi Kültür Enstitüsü

Notizen / Notlar
2 Bücher in einem Einband
2 Kitap bir Cilt'de

1:
T.C. Firat Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü
Lisans Tezi
Hazirlayan: Ibrahim Dogan
Tez Yöneten: Yrd. Doc. Dr. Selahattin Solmaz
Elazig, 1986

2:
Hazirlayan: erhan Gürsel Ersoy
Jüri Baskani: Prof. Dr. Metin Özbek
Üye: Prof. Dr. Bahattin Aksit
Üye: Prof. Dr. Erksin Gülec
Üye: Doc. Dr. Yakin Ertürk
Üye: Doc. Dr. Gümec Karamuk
Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisansüstü Egitim-Ögretim ve Sinav Yönetmeliginin
Antropoloji Anabilim Dali icin Öngördügü
Doktora Tezi
olarak hazirlanmistir
Ankara, Ocak 1994