Pzt - Cum: 15.00 - 17.00 | Cmt - Paz: 10.00 - 17.00
Malberg 1 · 53547 Hausen (Wied) Almanya
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.

Başkanımız Sayın Gülizar Cengiz’in10 Mayıs 2015 Pazar Günü Hıdırellez Etkinliğinde Yaptığı Konuşmanın Metnidir

Bize Mihman geldi şad oldu gönül
Mihman canlar bize safa geldiniz
Kasavet kalmadı bahar yaz oldu
Mihman canlar bize safa geldiniz

Doğanın canlanarak tekrar yaşam bulduğu, Hızır ile İlyas`ın buluştuğu Hıdırellez gününde lokmamızla, deyişlerimizle, muhabbetimizle, gönlümüzle bu yılda sizlerle bir aradayız.
Şeref verdiniz, safalar getirdiniz.

İnsanları birbirlerine kardeşçe yaklaştıran, acılı ve sevinçli günlerinde bir araya getiren Bayramlarımız ve özel günlerimiz vardır. Bu özel günlerde acıların ve sevinçlerin paylaşılması, insanların birbirleriyle görüşme ve tanışmaları yaşamımıza özel bir anlam katmaktadır.
Günlük sıkıntıların, yoğun çalışma temposunun içinde bu özel günlerle gönüllerimiz aydınlanıyor ve içimizde büyük bir yaşama sevinci oluşuyor.

İşte bugünlerden biri de Anadolu`dan buraya taşıdığımız Hıdırellez geleneğidir.
Hıdırellez geleneği sadece bizim Anadolu`da yaşadığımız ve yaşattığımız bir gelenek ve inanç değil aynı zamanda çok geniş bir coğrafyada yaygın olarak kutlanan insanlık tarihin en önemli kültürel değerlerinden biridir.

Hıdırellez, her yıl beş Mayısın altı Mayısa bağladığı gece ve gün dilekler dilenerek ve şenliklerle kutlanır.
Binlerce yıldır Horasan`da, Anadolu`da ve Balkanlarda özel şenliklerle kutlanarak günümüze dek gelmiştir.

Hıdırellezde simgesel olarak Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuklarına inanılır.
Hızır, bazı yörelerde peygamber olarak kabul edilirken bazı yörelerde de insanların erişmesi çok zor bilgilere erişmiş bir bilge kişi olarak kabul edilir.
Kur`an`da Musa Peygamber ile yolculuğa çıkan ve yaptıkları ile Musa peygamberi şaşırtan bir bilge kişi olarak görülür.

Hızır`la ilgili yaygın olarak anlatιlan düşüncelerden biri de onun ölümsüzlük suyunu bulmuş olması ve ölümsüzlüğe ulaşmış olmasıdır. İki okyanusun birleştiği bir noktada Hızır bir akarsuda ölümsüzlük suyunu bulmuş bunu içerek ölümsüzlüğe ulaşmış, insanların yardımına koşan zaman ve mekanları kolaylıkla aşabilen olağanüstü bir insan olduğuna inanılır.

Bu özelliği ile Hızır yalnızca Anadolu`da Alevi ve Bektaşi düşüncesi içinde yer etmez. Aynı şekilde Gılgamış Destanında Gılgamış`ın ölümsüzlüğü ile ilgili hikayede de yer alır. Makedonya`lı İskender`in aşçısı Andreas`ın kurumuş balıkları yıkarken balıkların canlanması sonucu kendisinin de suya girerek ölümsüzlüğe erişmesi hikayesinde yaşar. Hıdırellez, aynı zamanda batı kültüründe de yer alan ölümsüzlük suyuna ulaşma inancına dayandığı için ortak bir kültür değeridir.

Aynı zamanda Hızır`la ilgili benzer bilgiler Musevilikte yaşadığı gibi Hızır`ın ruh göçüyle İlyas Peygamber`e dönüştüğü, onun da yine ruh göçüyle Hıristiyan azizi ünlü Saint George`a (San Georg) dönüştüğü biçimde Hıristiyan inancında da varlığını sürdürmektedir.
Görüldüğü gibi Hızır peygamber veya bilge kişi olarak insanlığın ortak kültür mirası haline gelmiştir.

“Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez“ Sözü bize bir umut kaynağıdır. Bereket ve bolluğu ifade etmek için “Hızır eli değmiş“ deriz.

Hızır ile İlyas peygamberin buluşması, karaların ve suların gücünün bir araya gelerek insanlar için bir bolluk pınarı olduğuna inanılır.
Yılda bir defa olan bu buluşma temiz yürekle ona inananlara mutluluk ve esenlik getirdiğine inanılır.

Cemlerimizde Hιzιrι anmak için;

Muhammedi yakın bilki
Canı hakka yakın bilki
Her gördüğün Hızır bilki
Aliye selman olasın deriz.

Hıdırellez aynı zamanda bir dilek günüdür, Umut vesilesidir. Yalnızca bizim değil tüm insanlığın mutluluk ve sevinç günü olarak, sevincimizi, umutlarιmιzı dile getirdiğimiz herkesle kardeşçe paylaşmak istediğimiz bir gündür. Bu amaçla bugün burada hep beraber toplandık.

Sizlere bir dileğimizin gerçekleşmesini duyurmak istiyoruz;

Bildiğiniz gibi geleneğimizde Vakıf külltürünün çok önemli bir yeri vardιr. 2015 Ekim ayında faaliyete geçecek olan Hünkar Bektaş-i Veli Vakfιmız, 1997`den bu yana Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü, dergah ve Cem Evini de bünyesine alarak daha güçlü ve kapsamlı çalιşmalar yapmayı
amaçlamaktadιr. Bu güzel dileğimizin gerçekleşmesi haberini sizlerle paylaşmak isteriz.

Bildiginiz gibi  Alevi-Bektaşi-Kültür Enstitüsü, bu kültüre gönül vermiş, canlarımızın maddi ve manevi güçlerini birleştirerek kurduklarι ve yaşattıklarι bir kurumdur. Kendi ihvanı ve gönüllü destekleyicileri dışında hiç bir kurum ve kuruluşdan maddi destek almamıştır.
Tüm canlara katkılarιndan ötürü teşekkürü borç biliriz.

Yunusun dediği gibi:

Ben gelmedim dava için
Ben gelmişem sevi için
Gönüller dost evi için
Gönüller yapmaya geldim

Bolluğun, bereketin, yeşilin ve güneşin simgesi olan bu Hıdırellez gününde, hepinizin evine, yerine, yurduna Hızır uğramasιnι diliyor, bu duygularla hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlιyorum…

Ayrιca bugün anneler günü, tüm annelerin Anneler gününü kutlar, sağlιklι yιllar dilerim.

 

Başkanımız Sayın Gülizar Cengiz’in 10 Mayıs 2015 Pazar Günü Hıdırellez Etkinliğinde Yaptığı Konuşmanın Metnidir