Pzt - Cum: 15.00 - 17.00 | Cmt - Paz: 10.00 - 17.00
Malberg 1 · 53547 Hausen (Wied) Almanya
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.

Rapor: Alevi Bektaşilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Saygıdeğer Dostlar,
1997 yılında Almanya’da kurulan Alevi Bektaşi Enstitüsü, Alevi-Bektasi kültürü ve inancına yönelik pek çok bilimsel çalışma gerçekleştirmiştir.

Enstitümüz yaptığı bilimsel çalışmaları kamuoyu ile paylaşmayı bir ilke edinmiştir. Alevi- Bektaşi toplumunun tarihsel mirasının yanısıra, günümüzdeki Alevi-Bektasi toplumu üzerinde de çalışmalar yapmakta ve Alevi-Bektasilerin inançlarını, yasam kültürlerini, beklentilerini, sorunlarını, sorunlarına çözüm arayışlarını, bu arayış sonrası geliştirdikleri önerileri de bilimsel yöntemlerle sistematik olarak değerlendirerek özlü bir biçimde kamuoyuna sunma çabasındadır. Elinizdeki bu kitapçık da böyle bir çabanın ürünüdür.

Alevi-Bektaşilerin sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bir “el kitabı” niteliğinde hazırlamaya çalıştığımız bu kitapçık, günümüz Alevi-Bektaşi toplumunun sorunlarını sade bir dille, anlaşılır şekilde, maddeler halinde dile getirmeye ve bu sorunların çözülmesinde ışık tutabilecek öneriler
geliştirmeyi amaçlamıştır. Saptanan sorunlar ve geliştirilen öneriler, yapılan çalıştaylar, alınan görüşler gibi birçok safhadan geçtikten sonra değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Kitapçıktaki çözüm önerilerinin hem Alevi-Bektaşi toplumunun üzerinde düşünüp, tartışıp geliştirebilmesine, hem de, bu konuda bir açılım yapmak isteyen, proje geliştirmek isteyen akademisyenlere, siyasi parti yöneticilerine bir başlangıç adımı sunarak ışık tutmasını dileriz.
Elbette ki bu önerilerin her biri konularda uzman kadrolarca tartışılmalı, değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir.

Enstitümüz bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da Alevi-Bektaşiler üzerindeki çok yönlü bilimsel çalışmalarına aynı heyecan ve ciddiyetle devam edecektir.

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Yönetim Kurulu Adına
Gülizar CENGİZ

Rapor için Tıklayınız

Basında Çıkan Haberler

Sözcü Gazetesi