Pzt - Cum: 15.00 - 17.00 | Cmt - Paz: 10.00 - 17.00
Malberg 1 · 53547 Hausen (Wied) Almanya
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.

Şahkulu Muhabbet Toplantıları

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü tarafından 19 Eylül 2015 tarihinde “Şahkulu Muhabbet Toplantıları”  kapsamında Şahkulu Sultan Dergâhında bir toplantı gerçekleştirilmştir. Toplantıda “Hacı Bektaş Veli Dergâhı ve Alevi Bektaşi Vakıflarının Statüsü ile Hacıbektaş ilçesi” merkezli iki gündem maddesi üzerinde katılımcılar görüşlerini sunmuşlardır.

Toplantıya konu ile ilgili bilim insanları, inanç önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılmıştır.

Toplantının açılış konuşmasını Enstitümüz Yönetim Kurulu Başkanı Gülizar Cengiz yapmıştır. Daha sonra iki oturum Prof. Dr. Ali Yaman’ın moderatörlüğünde yürütülmüştür. Birinci oturumda Hacı Bektaş Veli Dergâhı başta olmak üzere Alevi Bektaşi Vakıflarının devri ya da kullanım tahsisi hususunda hukuki süreç, bilimsel ve sivil toplum kuruluşları merkezli neler yapılabileceği ve nasıl bir yol izleneceği tartışılarak kararlar alınmıştır. İkinci oturumda ise Hacıbektaş ilçesinin yılın tamamında ziyarete uygun bir inanç turizm merkezi konumuna getirilmesinde nasıl bir yol izlenebileceği ile Hacı Bektaş Veli’yi Anma Etkinliklerinin Hacı Bektaş Veli’nin manevi iklimine uygun bir şekilde icrasına nasıl katkı sağlanabileceği tartışılmıştır.

Bir gün süren oturumlarda iki konu başlığında neler yapılabileceği hakkındaki görüşler maddeler halinde sıralanarak söz konusu girişimlerin yürütülebilmesi için bilim insanlarını, inanç önderlerini ve sivil toplum kuruluşların içinde bulunduğu bir komisyon ile çalışmalara bir an önce başlanmasına karar verilmiştir. Enstitümüz Yönetim Kurulu Başkanı Gülizar Cengiz toplantı sonunda katılımcılara teşekkürlerini sunarak Enstitünün kuruluş amaçlarının başında bu tür faaliyetlere destek olmak olduğunu vurgulayarak Enstitü olarak toplantıda alınan kararların takibini yapacaklarını ve bu toplantıların devamlılığı konusunda özveri göstermeye devam edeceklerini belirtmiştir. Toplantı Akşam lokmasının ikramı ile son bulmuştur.