Pzt - Cum: 15.00 - 17.00 | Cmt - Paz: 10.00 - 17.00
Malberg 1 · 53547 Hausen (Wied) Almanya
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.

T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile Toplantı

Sayın T.C. Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine 02.12.2014 tarihinde Enstitümüzü temsilen Gülizar Cengiz ve bilim kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Belkıs Menemencioğlu Temren, Prof. Dr. Alemdar Yalçın, Prof. Dr. Hasan Onat, Doç. Dr. Ali Yaman, Başbakanlık konutunda yapılan toplantıya katılarak daha önce kamu oyuyla paylaşılmış olan ‘Alevi-Bektaşilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri’ içerikli enstitü raporu doğrultusunda bilgilerini Sayın Başbakan’a sunmuş ve katılımcılarla paylaşmışlardır.

Olumlu bir hava içerisinde geçen bu toplantının Alevi-Bektaşilerin haklı taleplerine ve beklentilerine yanıt vermesini diliyoruz.

2013 tarihinde yayınlanan enstitü raporumuz o tarihten bu yana yapılan çalıştaylar, ziyaret edilen ve görüşleri alınan sivil toplum örgütleri, Alevi-Bektaşi ve diğer inanç kurum ve kuruluşları ile yapılan görüşmeler ve günümüze dek yayınlanmış olan bir çok rapor ve yayın da dikkate alınarak geliştirilmiş, çözüm önerileri sonuçlar haline getirilerek önerilmiş ve son şekline getirilme aşamasına gelmiştir. Önümüzdeki günlerde kamu oyuna sunulmaya hazır duruma getirilecektir. ”

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü
Yönetim Kurulu Adına

Gülizar CENGİZ