Pzt - Cum: 15.00 - 17.00 | Cmt - Paz: 10.00 - 17.00
Malberg 1 · 53547 Hausen (Wied) Almanya
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.
ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ
DAS ALEVITISCH - BEKTASCHITISCHE KULTURINSTITUT E.V.

2.ULUSLARARASI ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK SEMPOZYUMU

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü ile Köln Üniversitesi’nin ortaklaşa olarak düzenledikleri “II. Uluslararası Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu” 7-8 Eylül 2018 tarihleri arasında Köln Üniversitesi’nde Alevi – Bektaşi inanç sistemi üzerine yetkinlikleri ile bilinen yedi ülkeden (Almanya’dan PD Dr. Markus DRESSLER, PD Dr. Robert LANGER, Jun. Prof. Dr. Béatrice HENDRİCH, M.A. Erkan TÜMKAYA; Türkiye’den Prof. Dr. Ali YAMAN, Prof. Dr. Bülent BİLMEZ, Prof. Dr. Nilgün ÇIBLAK COŞKUN, Doç. Dr. İlkay ŞAHİN, Jun. Prof. Dr. Mehmet ERSAL, Jun. Prof. Dr. Bülent AKIN; Macaristan’dan Prof. Dr. Janos SİPOS, Prof. Dr. Éva CSÁKİ, İngiltere’den Prof. Dr. Micheal URSİNUS; Kanada’dan Prof. Dr. İrene MARKOFF, Yunanistan’dan Jun. Prof. Dr. Paschalis ANDROUDİS ve Bulgaristan’dan Dr. Nevena GRAMATİKOVA) bilim insanlarının, Türkiye ve Almanya’dan gelen dinleyicilerin katılımı gerçekleştirildi.

Sempozyum Yücel Top’un (Kutsi Baba) açılış gülbangı ile başladı. Açılış Gülbangını takiben Grup Nefes topluluğundan Seda Aydın ve Mustafa Aydın sempozyum katılımcılarına geleneksel Alevi müziğinden örneklerle bir müzik ziyafeti sundular.

Müzik ziyafetinin ardından Sempozyum açılış konuşmalarına geçildi. Jun. Prof. Dr. Beatrice HENDRICH Köln Üniversitesi adına yaptığı açılış konuşmasında Köln Üniversitesi’nde sempozyumun gerçekleşmesine katkı sunan kurumsal yapıya ve bildirileri ile literatüre önemli katkılar sunan bilim insanlarına teşekkürlerini sundu. Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü adına Yönetim Kurulu Başkanı Güllizar CENGİZ açılış konuşmasında Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü’nün bilimsel ve inançsal faaliyetlerinden bahsettikten sonra sempozyumun yapılmasına katkı sunan Düzenleme Kurulu, Sekretarya ve işin mutfağında gönüllülük esasına göre görev alan bütün çalışanlara ve yedi ülkeden sempozyuma katılmak için gelen bilim insanlarına teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarından sonra Prof. Dr. Michael URSİNUS’un sempozyum açılış bildirisine geçildi. URSİNUS, “17. yüzyılda Zındık ve Günahkarlar: Şikayet Defterlerinden İki Örnek” adlı açılış bildirisinde Osmanlı arşiv belgelerinde Alevi topluluklar ile ilgili şikayetleri konu alan iki örnek üzerinden hakim bakış açısının Alevi toplulukları nasıl tanımladığını ve davrandığını mevcut literatürü de analiz ederek dinleyicilere sundu.

Sempozyum açılış bildirisinden sonra 7 Eylül Cuma günü 2 oturum, 8 Eylül Cumartesi günü 4 oturumda bilim insanları Alevi inanç sisteminin farklı yönlerini analiz eden bildirilerini sundular. Her oturumun sonunda ayrılan tartışma bölümünde bildiri sunan akademisyenlere sorulan sorular ve katkılar ile sempozyum, bir bilgi şöleni halini aldı.

Sempozyumun ikinci gün akşamı Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü ve Bektaş-i Veli Vakfının inançsal merkezi olarak hizmet eden Malberg’deki dergahta sempozyuma katılan bilim insanları ve dinleyicilere açılan Bektaşi sofrasında muhabbet edildi. Sofrada sempozyumun gönülden bir değerlendirmesi yapıldı. Nefesler ve muhabbetlerle güzel bir gece yaşandı. Ayrıca Dergahtaki sofrada müzikoloji ve özelde Alevi – Bektaşi müziği konusunda uzmanlığı ile bilinen Prof. Dr. İrene MARKOFF’un bağlama ile okuduğu nefesler ise geceye unutulmaz anlar kattı.

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü adına sempozyuma katkı sunan bütün bilim insanlarına, dinleyicilere ve sempozyumun gerçekleşmesinde gönülden hizmet eden bütün canlarımıza şükranlarımızı sunar, bir sonraki faaliyetimizde beraber olmayı temenni ederiz.